دسامبر 9, 2017

معرفی منطقه مغان

موقعیت و تقسیمات سیاسی مغان موقعیت جغرافیایی مغان: مغان منطقه پهناوری است در شمال غرب کشور و غرب دریای خزر که حدود هفده هزار کیلومتر مربع مساحت دارد. این منطقه از شمال به رودخانه کور و آراز محدود است، از جنوب رشته کوه سالاوات آن را از خیاو یا مشکین شهر و لنکران جدا می کند، از غرب رودخانه قاراسو […]