نوامبر 28, 2017

صنایع دستی ورنی منطقه مغان

ورنی یک از بافته های داری منحصر به آذربایجان است که در بین عشایر شاهسون (ایل سون) در روستاها و شهرهای آصلاندوز، بیله سوار، پارساآباد، جعفرآباد، گرمی مغان رایج می باشد. ورنی نوعی گلیم یک رو  یا گلیم فرش نما بدون پرز است که به سبک پود پیچی یعنی گذراندن پود اصلی از تار و پیچش نخ خامه به دور نخ های […]
می 25, 2019

صنایع دستی عشایر مغان

صنایع دستی  عشایر مغان ورنی یکی از بافته های دارای منحصر به فرد ایران دست بافتهای عشایر شاهسون است این بافتها معمولا از جنس ابریشم یا پشم یا مختلط می باشد و آن را بر دار عمودی بافته می شوند با اشکال هندسی به صورت ذهنی و بدون نقشه عمدتا دارای طرح و نقش زیبا و طبیعی از حیوانات و […]