نوامبر 3, 2017

کوه خروسلو داغی مغان

معرفی کوه خروسلو داغی مغان رشته كوه خروسلو در جنوب منطقه مغان، در ۴۰ كیلومتری شمال غربی شهر گرمی موغان قرار دارد و مرتفع ترین و مشهورترین قله آن خانملو می باشد. رودهای برزند چای و قوروچای از این رشته کوه سرچشمه می گیرند و دشت و جلگه مغان را از بخش های انگوت و اجارود جدا می سازد. این […]
دسامبر 8, 2017

آهوی مغان (موغان جیرانی)

آهوی مغان (موغان جیرانی)؛ خاطره ای که ماندگار گردید آهوی موغان یکی از گونه های منحصر بفرد آهوی کشور است که طی سالها نشانی از آن در منطقه  دشت مغان نبود، اما اکنون سایت تکثیر آهوی مغان محل پرورش و نگهداری یکی از گونه های در معرض تهدید منطقه جایی است که بچه آهوها باید با اقدامات امنیتی مختلف از […]