نوامبر 11, 2017

چشمه داشلی بولاغ مغان

موقعیت چشمه داشلی بولاغ چشمه داشلی بولاغ در جنوب روستای دیزج به فاصله حدود ۳ تا ۴ کیلومتری گئرمی مغان واقع شده است سرچشمه داش بولاغ از کوه های اطراف بوده که بوسیله لوله کشی به ۶۰۰ الی ۷۰۰ متری در پایین دست کوه آورده شده است. قدمت این چشمه مشخص نبوده و تنها منبع تأمین آب شرب آبادیهای اطراف […]