گروه اولدوز مغان

اولدوز توریسم به عنوان مجری تورهای تخصصی طبیعت گردی، تاریخی، فرهنگی، اقامت و مشارکت در مزارع کشاورزی، باغبانی و دامپروری و روستاهای گردشگری و عشایری شاهسون در منطقه مغان آمادگی خود را جهت همکاری با مراکز علمی، آموزشی و دانشگاهی در جهت توسعه و افزایش اطلاعات دانش آموزان و دانشجویان اعلام می دارد.

همچنین گروه اولدوز موغان در جهت معرفی و ارائه اطلاعات درست در زمینه جاذبه های منطقه مغان شامل شهرستان های گرمی، بیله سوار، پارسا آباد، اصلاندوز موغان با استفاده از متخصصین گردشگری، جغرافیا، باستانشاسی، صنایع دستی، بازاریابی، زمین شناسی، کشاورزی، دامپروری و امور عشایری، نقشه برداری، عکاسی، محیط زیست، عمران و شهرسازی و سایر رشته های مرتبط با جهانگردی فعالیت می نماید.

مدیریت گروه اولدوز مغان

۰۹۱۴۹۸۶۰۶۹۸ وحید جاهدی

UlduzMughan@gmail.com

صفحه اینستاگرام:

https://www.instagram.com/UlduzMughan/

کانال تلگرام:

https://t.me/UlduzMughan

وب سایت:

www.UlduzMughan.com