اقامت و مشارکت در مزارع کشاورزی مغان

نوامبر 29, 2017

اقامت و مشارکت در مزرعه های منطقه مغان

همانطور میدانیم اقامت در مزارع کشاورزی و باغات میوه جزء جدیدترین نوع گردشگری در منطقه مغان آذربایجان، ایران و جهان می باشد. اقامت در مزارع کشاورزی (تور گردشگری مزرعه) این اقامت در مزرعه کشاورزی به عنوان تور کشاورزی نیز در جای خود بسیار جذاب و جالب است، با داشتن چادرهای مزارع با تخت همراه با صبحانه محلی و لبنیات محلی […]