شهرهای منطقه مغان

اکتبر 7, 2017

معرفی شهر پارس آباد مغان

شهرستان پارسا آباد مغان: شهرستان پارسا آباد مغان در شمال غرب کشور، شمال شرقی آذربایجان ایران و شمال استان اردبیل و در منطقه مغان بین ۳۹ درجه و ۸ دقیقه تا ۳۹ درجه و ۴۲ دقیقه عرض شمالی و ۴۷ درجه و ۵۲ دقیقه تا ۴۸ درجه و ۶ دقیقه طول شرقی واقع است. این شهرستان قسمت پهناوری از نواحی […]
نوامبر 28, 2017

معرفی شهر اصلاندوز مغان

شهرستان اصلاندوز مغان: شهرستان اصلاندوز مغان در شمال غرب کشور، شمال شرقی آذربایجان ایران و شمال استان اردبیل بین ۳۹ درجه و ۴۲ دقیقه تا ۳۹ درجه و  ۴۸ دقیقه عرض شمالی و ۴۷ درجه و ۳۸ دقیقه تا ۴۷ درجه و  ۵۲ دقیقه طول شرقی واقع است. این شهرستان بخشی از نواحی شمال غربی جلگه مغان را در برگرفته […]
نوامبر 28, 2017

معرفی شهر بیله سوار مغان

شهرستان بیله سوار مغان: بیله سوار در شمال غربی ایران، شمال شرقی آذربایجان و شمال استان اردبیل بین ۳۹ درجه و ۱۰دقیقه تا ۳۹ درجه ۳۲ دقیقه عرض شمالی و ۴۷ درجه و ۲۷ دقیقه تا ۴۸ درجه و ۱۳ دقیقه طول شرقی واقع است. این شهرستان قسمت پهناوری از نواحی مرکزی و شرقی جلگه مغان را در برگرفته است. […]
نوامبر 28, 2017

معرفی شهر گرمی مغان

شهرستان گئرمی مغان: شهرستان گئرمی مغان در شمال غربی، شمال شرقی آذربایجان و شمال استان اردبیل بین ۳۸ درجه و ۵۰ دقیقه تا ۳۹ درجه و ۱۰ دقیقه عرض شمالی و ۴۷ درجه و ۲۵ دقیقه تا ۴۸ درجه و ۱۲ دقيقه طول شرقی واقع شده است. این شهرستان قسمت وسیعی از نواحی جنوبی جلگه زرخیز مغان را در بر […]
نوامبر 29, 2017

شهرستان باجروان (جعفرآباد) مغان

باجروان (جعفرآباد) مغان شهری در بخش مرکز شهرستان باجروان (جعفرآباد) مغان در منطقه سبلان و استان اردبیل در مرز جمهوری آذربایجان است. گسترش‌ محدوده شهری‌ جعفرآباد نیز در جهت‌ شمال‌ غربی‌ ـ جنوب‌ شرقی‌، و به‌ صورت‌ طولی‌ است‌ و راه‌ اصلی‌ بیله‌سوار مغان ـ پارس‌آباد موغان از وسط‌ آن‌ می‌گذرد.   فاصله شهر جعفرآباد (باجروان) مغان با سایر شهرهای […]
دسامبر 1, 2017

معرفی شهر اونگوت مغان

شهر تازه کند اونگوت مغان موقعیت شهر تازه کند انگوت شهر تازه کند اونگوت مرکز بخش مرکزی شهرستان اونگوت موغان در منطقه مغان می باشد. که از طرف شمال با شهرستان باجروان مغان (به مرکزیت جعفرآباد مغان) و بخش بران شهرستان آصلاندوز مغان، از جنوب به بخش مرادلو شهرستان مشکین شهر (خیاو) از شرق به بخش مرکزی شهرستان گئرمی موغان […]
نوامبر 27, 2018

بخش بران – اصلاندوز مغان

معرفی بخش بران مغان موقعیت و جمعت بخش بران بخش بران در منطقه مغان و استان اردبیل، شهرستان اصلاندوز مغان، بخش بران (قشلاق غربی) قرار دارد. این بخش از دو قسمت بران علیا و بران سفلی تشکیل شده است. جمعیت بران علیا بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵، ۱۱۸۰ نفر با ۲۳۶ خانوار بوده است. جمعیت بران سفلی بر اساس سرشماری […]