درباره گروه اولدوز مغان

اکتبر 7, 2017

درباره اولدوز مغان

گروه اولدوز مغان اولدوز توریسم به عنوان مجری تورهای تخصصی طبیعت گردی، تاریخی، فرهنگی، اقامت و مشارکت در مزارع کشاورزی، باغبانی و دامپروری و روستاهای گردشگری و عشایری شاهسون در منطقه مغان آمادگی خود را جهت همکاری با مراکز علمی، آموزشی و دانشگاهی در جهت توسعه و افزایش اطلاعات دانش آموزان و دانشجویان اعلام می دارد. همچنین گروه اولدوز موغان […]