نوامبر 27, 2017

گمرک بیله سوار مغان شبانه روزی می شود

فرماندار بیله سووار مغان اعلام کرد: فعالیت گمرک مرزی بیله سوار مغان شبانه روزی خواهد بود. به گزارش اولدوز توریسم، آقای حسن قبادی فرماندار بیله سوار مغان اعلام کرد: طرح بیست و چهار ساعته شدن بر اساس مکاتبات و علاقمندی جمهوری آذربایجان و هماهنگی های صورت گرفته طرفین (جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان) گمرک مرزی از اوایل سال ۹۷ […]