هندوانه منطقه مغان
آوریل 10, 2019
کتابخانه های منطقه مغان
آوریل 13, 2019
هندوانه منطقه مغان
آوریل 10, 2019
کتابخانه های منطقه مغان
آوریل 13, 2019

جای خالی المان های عشایری و کشاورزی در شهرهای منطقه مغان

المان یا نماد شهری ترکیبی است که در ساخت آن از ویژگی های قومی، محلی، فرهنگی استفاده میشود که دارای اشکال مختلف بومی می باشد جنبه تزئینی برای شهر دارد و این المان ها داری ترکیب هندسی بسیار زیباست به گونه ای ذهن تمام گردشگران را درگیر می کند تا مدتها عکسی از آن المان ها در ذهن گردشگران نقش می بندد یعنی جزی از شاخصه های اصلی شهری می باشد شاخصه ای که جدا ناپذیر از وجود شهر می باشد به صورتی که ذهن تمام گردشگران از منطقه نوعی دوستی با المان ها را ایجاد میکنند یعنی ذهن تصویر سازی ثابت و ماندگار از از این المان ها را می کند و آن را نماد دوستی ذهن و المان می خوانم این خصوصیت به ویژه برای توریست ها و کسانی که کمتر به منطقه ی مورد نظر رفت و آمد می کنند اهمیت دارد این نمادها در شناخت منطقه  اهمیت دارد و یا برگرفته از اتفاق  یا تاریخچه های خاص در محل مورد نظر باشد و با تاریخچه ای عجین باشد به گونه ای یکی از اهداف المانها می تواند اطلاع رسانی و معرفی منطقه ای خاص به لحاظ تاریخی-جغرافیایی-فرهنگی و ویژگی های خاص در منطقه مورد نظر باشد.

 

اشاره به المان هایی که در شهرهای منطقه مغان میتوان از آنها استفاده کرد:

۱- المان پنبه: محصولی که سالیان سال کشاورزان منطقه مغان به کشت آن مشغول هستند و از آن به عنوان طلای سفید نیز یاد می شود.

۲- المان گندم: که یه نوع مدل از آن در شهر پارس آباد مغان هم استفاده شده است که همان طلای زرد می نامند.

۳- المان تراکتور: منطقه مغان که مکانیزاسیون کشاورزی در این دشت بالاترین نقش را دارد.

۴- المان زن عشایر: با لباس محلی که المان شیر زنان و مادران سومین بزرگ ایل آذربایجان با نام شاهسون (ایل سون یا ائل سون) را به تصویر بکشد.

۵- المان آلاچیق عشایر شاهسون: برترین و بزرگترین المان که به راحتی تمام نقش، هندسه و معماری را به رخ گردشگران میتواند بکشد.

۶- المان ورنی مغان: بافندگی جاجیم و گلیم و ورنی و…. را که نوع تبدیل محصولات را میتوان بر چهره شهر نقش بست.

۷- المان شتر دوکوهانه: شتر دوکوهانه که مختص منطقه مغان می باشد.

۸- المان آهوی منطقه مغان: مغانا جیران که جزو نمادهای منطقه موغان می باشد.

۹- سایر نمادهایی که می شود مورد توجه قرار گیرد: جو، سویا، ذرت، هندوانه، چغندر، دنبالان، کبر، قوچ، گوسفند، گاومیش و …

 

با این نوع اقدامات جالب نمادهایی در سطح شهرهای منطقه مغان (گرمی، بیله سوار، پارس آباد، اصلاندوز، جعفرآباد، تازه کند، اسلام آباد، انگوت) به آسانی میتوان در ذهن گردشگران فرهنگ مغان را نقش بست و دوستی شهری را به وجود آورد.

 

عوامل دیگری که می توانند در معرفی منطقه مغان به عنوان یک جاذبه خاص گردشگری موثر باشند و به عنوان نماینده منطقه مغان در توسعه گردشگران و توسعه صنعت توریسم باشند.

۱- وجود گمرک بیله سوار مغان و همایشگی با جمهوری آذربایجان که هر روز شاهد گردشگران کشور آذربایجان هستیم.

۲- وجود دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان که از سایر شهرها در این دانشکده تحصیل میکنند.

۳- وجود پادگان شهید مدنی اصلاندوز مغان که از تمام کشور برای انجام خدمت مقدس سربازی می آیند.

۴- وجود دانشجویان در شهرهای مختلف کشور و یا خارج از کشور هم به نوبه خود می تواند در معرفی منطقه مغان موثر واقع گردند.

۵- معرفی شخصیت ها و افراد معروف منطقه در قالب مجسمه ها و بنرهای عمومی در سطح شهرهای منطقه مغان

 

نگارنده: علی زالی کورعباسلو: کارشناس ارشد

 

گردآورنده: گروه اولدوز مغان

دیدگاهتان را بنویسید