بادام زمینی مغان
نوامبر 17, 2019
منطقه ساوالان
مارس 2, 2022
بادام زمینی مغان
نوامبر 17, 2019
منطقه ساوالان
مارس 2, 2022

قیز قالاسی بیله سوار به فارسی «قلعه دختر»، در حدود ۱۵ کیلومتری جنوب بیله سوار مغان در مسیر جاده بیله سوار مغان – اردبیل در روستایی تحت همین عنوان قرار دارد. این روستا به مناسبت قرار گرفتن در پای قلعه‌ قیز قالاسی به همین نام مشهور است.

بنای این قلعه به سده‌های پیشین مربوط است و آثار این قلعه در قسمت شمال غربی روستای قیز قالاسی بیله سوار مغان  مشهود است. روستای انجیرلو نزدیکترین آبادی به این قلعه است که کمتر از یک کیلومتر فاصله دارد. راجع به قیز قالاسی افسانه‌های زیادی در بین اهالی محل مشهور است.

افسانه‌ای در باب قیز قلعه سی یا قلعه دختر وجود دارد که بنابر آن، گویند:دختری بر این قلعه فرمانروایی داشته که با در دست داشتن طلسمی آن را ناگشودنی ساخته بود،اما پژوهش های تاریخی ثابت کرده که نام گذاری کلمه قیز یا «دختر» روی این قلعه‌ها مسلما علت ویژه‌ای داشته است.

شاید یکی از علل آن در فرهنگ ایرانی مظهر دست نخوردگی وبکر بودن آنها باشد و استفاده از نام قیز یا  دختر در قلعه‌ها، اشاره‌ای ضمنی به غیر قابل تسخیر بودن آن قلعه‌ها توسط دشمنان مهاجم و در واقع بکر بودن آنان است. هم‌چنین اصولآ هر جای بلند و مرتفع نیز به نام دختر معروف شده است.

دیدگاهتان را بنویسید