صنایع دستی ورنی منطقه مغان
نوامبر 28, 2017
Aslanduz Mughan
معرفی شهر اصلاندوز مغان
نوامبر 28, 2017
صنایع دستی ورنی منطقه مغان
نوامبر 28, 2017
Aslanduz Mughan
معرفی شهر اصلاندوز مغان
نوامبر 28, 2017

عشایر شاهسون مغان در شهرستانهای آصلاندوز، بیله سوار، پارساآباد، جعفرآباد، گرمی مغان یکی از بزرگ‌ترین جوامع عشایری کشور محسوب می‌شود که غنای فرهنگی و تاریخی و آداب و رسوم خود را در پوشش محلی زنان و مردان حفظ کرده است.

عشایر شاهسون مغان

لباس محلی به دلیل در دسترس بودن، دیده شدن و به دلیل تأثیرگذاری بیش از سایر ابزارهای انتقال فرهنگ و هنر، اهمیت ویژه‌ای در جوامع دارد و نگاهی به لباس محلی زنان و مردان عشایر شاهسون به واقع نشان می‌دهد که لباس‌های محلی و بومی این ایل اصالت حیات در کوهستان و پیوند با طبیعت زیبا است.

گروه اولدوز مغان در جهت معرفی هر چه بیشتر فرهنگ اصیل عشایر شاهسون در برنامه سفر به مناطق عشایری در کنار عزیزان می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید