روستاهای هدف گردشگری منطقه مغان
سپتامبر 27, 2017
تورهای دشت مغان
درباره اولدوز مغان
اکتبر 7, 2017
روستاهای هدف گردشگری منطقه مغان
سپتامبر 27, 2017
تورهای دشت مغان
درباره اولدوز مغان
اکتبر 7, 2017

سرچشمه رود ارس یا آراز

این رود كه پرآب ترین رود آذربایجان است از كوه مین گل داغ (هزار بركه) در جنوب تركیه سرچشمه می گیرد و پس از طی حدود ۴۴۰ كیلومتر مرز مشترك ایران با  جمهوری آذربایجان در خاك جمهوری آذربایجان به رود كورا می پیوندد و به دریایی خزر می ریزد.

رود ارس و آراز چایی

 

آراز چایی یا رود ارس با طول ۱۰۷۲ كیلومتر پر آب ترین رود آذربایجان و استان اردبیل و منطقه آذربایجان به شمار می رود، این رود به علت قرار گرفتن در آذربایجان از دوران کهن اهمیت سوق الجیشی و تجاری داشته و یکی از مهمترین رودهای مرزی ایران است. این رود در حدود شمالی استانهای آذربایجان غربی و شرقی و اردبیل از غرب به شرق جریان دارد. ابتدای ورودی آن به استان اردبیل و منطقه مغان بعد از پل حسرت کورپوسو وارد سد میل مغان در غرب آصلاندوز موغان و انتهای آن در قسمت شمال شرقی روستای پتلو می باشد.

حسرت کورپوسی، پل حسرت خمارلو اصلاندوز مغان

میزان آبدهی سالانه ارس ۵۷۰۰ میلیون متر مكعب می باشد و حداكثر دبی سریز ها ۳۵۰۰ متر مكعب تخلیه در ثانیه و حجم آب كنترل شده سالانه ۱۵۰۰ میلیون متر مكعب و در حدود ۷۲ هزار هكتار از سطح اراضی پارس آباد مغان را می كند.

آراز چایی یا رود ارس

گروه اولدوز مغان شما را به دیدن سواحل زیبای رود آراز (ارس) دعوت می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید