رود آراز (ارس) در منطقه مغان
اکتبر 7, 2017
رود آراز (ارس) در منطقه مغان
اکتبر 7, 2017

 

  • روستاهای گردشگری شهرستان اصلاندوز (آصلان دوز) مغان

مقصودلوی کورعباسلو اصلاندوز مغان، ایغدیر اصلاندوز مغان، کورلار کورعباسلو اصلاندوز مغان، قره قباق اصلاندوز مغان، گوزللی اصلاندوز مغان، نورمحمد کندی اصلاندوز مغان، اسد قشلاقی اصلاندوز مغان، بران اصلاندوز مغان، دیکداش اصلاندوز مغان، بوزچه (بودجه) اصلاندوز مغان، قره تکانلو اصلاندوز مغان، قشلاق پنجالو اصلاندوز مغان، اسدکندی کورعباسلو اصلاندوز مغان، آق قباق اصلاندوز مغان

 

  • روستاهای گردشگری شهرستان بیله سوار (بیله سووار) مغان

چالما کندی بیله سوار مغان، گوی تپه بیله سوار مغان، دمیرچی خرابسی بیله سوار مغان، روح کندی بیله سوار مغان، حاج خانعلی بیله سوار مغان، حاج الهوردی بیله سوار مغان، اودولو بیله سوار مغان، شورگل بیله سوار مغان، بابک بیله سوار مغان، خروسلوی بیله سوار مغان

 

  • روستاهای گردشگری شهرستان مغانشهر (پارس آباد) مغان

اولتان پارس آباد مغان، تپراق کندی پارس آباد مغان، فیروزآباد پارس آباد مغان، قوجابیگلو پارس آباد مغان، پیرایواتلو پارس آباد مغان، دوست کندی پارس آباد مغان، تکچی پارس آباد مغان، تازه کند پارس آباد مغان

 

  • روستاهای گردشگری شهرستان گرمی (گئرمی) مغان

تولون گرمی مغان، دومولو گرمی مغان، اوماسلان گرمی مغان، خان‌کندی گرمی مغان، داش دیبی گرمی مغان، افچه گرمی مغان، افسوران گرمی مغان، قره یتاق گرمی مغان، برزند گرمی مغان، پرمهر (پلمه یر) گرمی مغان، آزادلو گرمی مغان، گیلارلو گرمی مغان، جدا گرمی مغان، آلیله گرمی مغان، شوئون گرمی مغان، برزند گرمی مغان، زیوه گرمی مغان، قره آغاج گرمی مغان، چونگونش گرمی مغان، سیدلر گرمی مغان، لاچین دره سی گرمی مغان، یل سوئی گرمی مغان، قوزلو گرمی مغان

 

گرد آورنده: گروه اولدوز مغان

دیدگاهتان را بنویسید